Ohjeita kirjoittajille


Tutustuthan seuraaviin ohjeisiin, mikäli haluat julkaista oman tekstisi blogissamme!
Kirjoitus voi olla lyhyt kannanotto tai pidempi, analyyttinen pohdinta lähdeviitteineen ja/tai linkkeineen. Käytetty kieli voi olla arkikielistä tai tieteellisen tekstin tyyppistä. Huomioi kuitenkin, että blogiteksteissä ilmaisutyyli on napakkaa ja kappaleet suhteellisen lyhyitä. Mikäli tekstisi perustuu joltain osin lähteisiin, tulee ne mainita. Merkitse lähteet tekstiin loppuviitteinä hakasuluilla ja juoksevalla numeroinnilla, esim. "...Virtasen [1] mukaan..." Nettilähteet voit halutessasi linkittää suoraan tekstiin. 

Lähtökohtana on julkisuus ja sananvapaus. Noudatathan kuitenkin kirjoittaessasi Suomen lainsäädäntöä ja hyviä tapoja. Kaikessa kirjoittamisessa tulee huomioida eettiset seikat: kirjoitus voi olla kriittinen, mutta se ei saa loukata ketään ihmistä, ihmisryhmää eikä organisaatiota. Kirjoituksen tulee olla oikeudenmukaisuuden, ihmisarvon ja hyvinvoinnin edistämisen arvoja kunnioittava. Mikäli kirjoitus sisältää salassa pidettäviä tietoja tai on edellä mainittujen arvojen vastainen, ei kirjoitusta voida julkaista. Muista, että lähtökohtaisesti kerran blogissa julkaistua ei poisteta eikä muuteta.

Kirjoitukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen esosiaalityo(at)gmail.com.

Blogin ylläpitotiimi tarkistaa saapuneet sähköpostit loma-aikoja lukuunottamatta noin kerran viikossa. Blogin ylläpitäjät päättävät artikkeleiden julkaisusta ja voivat tarvittaessa esittää kommentteja tai muutosehdotuksia kirjoitukseesi.

Blogin artikkeleita on mahdollista myös kommentoida kunkin artikkelin alla olevan kommentointiosion kautta ja näin osallistua keskusteluun. Pyrithän pitämään kommentit kohtuumittaisina ja tiiviinä.Kirjoittajan muistilista:
  • Toivottu tekstin pituus on noin 600-800 sanaa.
  • Vältä liian pitkien kappaleiden kirjoittamista.
  • Voit kirjoittaa suomeksi, englanniksi tai ruotsiksi.
  • Mikäli käytät lähdeviitteitä, merkitse lähteet tekstiin hakasulkuihin numerolla ja laita tekstin loppuun lähdeluettelo.
  • Lähetä tekstisi lisäksi sähköpostin liitetiedostona yksi tai useampi kuva julkaistavaksi tekstin yhteydessä. Muistathan huolehtia tekijänoikeuksista!
  • Kirjoitukset julkaistaan omalla nimellä. Nimimerkkien käyttö hyväksytään vain erityissyistä.
  • Muista lainsäädäntö ja hyvät tavat!