Blogin tarkoitus


Tervetuloa eSosiaalityön mahdollisuudet -blogiin!

eSosiaalityön mahdollisuudet -blogin erityisenä tavoitteena on tarjota paikka ajankohtaiselle ja tärkeälle keskustelulle sosiaalityöstä ja teknologiasta. Tavoitteenamme on myös tukea sosiaalialan toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden verkostoitumista luomalla areena keskustelulle sosiaalialaan ja teknologiaan liittyvistä teemoista, tutkimuksista, hyvistä käytännöistä ja tiedontuotannosta. Blogin toivotaan synnyttävän laajaa keskustelua ja siten vahvistavan teknologian hyödyntämistä sekä tutkimusta sosiaalialalla.
 
Blogiin voivat kirjoittaa sekä jo sosiaalityön ja teknologian kanssa tekemisissä olevat henkilöt että aiheesta kiinnostuneet ihmiset taustasta ja asemasta riippumatta. Esimerkiksi sosiaalityön ja sote-alan käytännön työntekijät, tutkijat, opettajat ja opiskelijat ovat kohderyhmäämme, mutta myös sosiaali- ja terveysalan ulkopuolelĺa, esimerkiksi IT-alalla tai politiikassa toimivat sekä tavalliset kansalaiset ovat tervetulleita kirjoittajiksi! 
Toivomme blogin synnyttävän monipuolista ja moninäkökulmaista keskustelua sosiaalityön ja teknologian suhteesta sekä muista aiheeseen liittyvistä teemoista, ilmiöistä ja näkökulmista. Toivotamme sinut mukaan tähän yhteiseen keskusteluun!eSosiaalityön mahdollisuudet -blogi
Facebook-ryhmä: eSosiaalityön mahdollisuudet
Twitter: @eSosiaalityo
eSosiaalityön maisterikoulutuksen verkkosivut